obsahová strategie

Potřebujete tvořit blog, newslettery nebo spravovat sociální sítě, abyste navázali užší kontakt se svými zákazníky a podpořili svůj byznys?

Chcete se ale vyhnout tomu vkládat energii (ať už formou práce nebo peněz) do něčeho, co nebude zas až tak fungovat. 

 

Pomůžu vám nastavit obsahovou strategii tak, aby co nejlépe využívala možnosti, které máte, k tvorbě autentického, konverzního obsahu.

25+ stran obsahového manuálu obsahuje:

Anatomie zákazníka

Detailní rozbor toho, kdo je, co má za potřeby a čím se mu zapíšeme do povědomí

Volba média

Kde můžeme zákazníky nejlépe zastihnout a jak s nimi navázat kontakt

Tone of Voice

Jak nastavit tón komunikace, abychom zůstali autentičtí, a přitom mluvili řečí zákazníků

Budget

Jak co nejefektivněji využít prostředků, které máme, k tvorbě toho nejlepšího obsahu

Obsahové pilíře

Stanovení základních témat, která zákazníka zajímají, a jak je můžeme využívat v tvorbě obsahu

Obsahový rozcestník

Doporučení, jak pracovat s obsahovými pilíři při tvorbě již konkrétního obsahu

+ navíc:

Podpůrné nástroje

Doporučení k práci s algoritmy, hashtagy, SEO nástroji, AI, linkbuildingem, či influencer marketingem

Zdroje a inspirace

Na míru sestavený žebříček zdrojů, kde získávat inspiraci při tvorbě obsahu, nebo generovat témata, která vaše zákazníky právě zajímají

Nekupujte zajíce v pytli. Prohlédněte si ukázku.

jak to probíhá?

Pošlete mi krátké představení projektu a čeho chcete pomocí obsahu dosáhnout.

Vystavím vám zálohovou fakturu (⅔ ceny) a domluvíme si termín ca hodinového callu.

Na callu se doptám na detaily projektu a pošlu vám podklady k vyplnění, které pro přípravu strategie potřebuji.

Do 2 týdnů od zaslání podkladů a úhrady zálohy obdržíte vypracovanou PDF příručku a fakturu na doplatek.

Cena

18 000 Kč

Cena zahrnuje ca 20 hodin práce, jejíž výstupem je obsáhlá, vizuálně zpracovaná a na míru připravená strategie obsahu v PDF podobě.

Pomůžu vám ke skvělému obsahu.

Tak jako mým dalším klietům…

martina@mazilkova.cz

Martina Žilková, IČ 01920812, Copyright 2022 © mazilkova