Kreativní masterclass pro holky

07
UVOLNĚNÍ KREATIVITY

Uvolnit kanálek kreativity

“Miřte na Měsíc. I když ho minete, přistanete mezi hvězdami.” – Les Brown

Největší bariéra, která omezuje naši vlastní tvořivost, jsme my samy. Proto je jedním z nejdůležitějších úkolů naučit se zaujmout správný přístup k naší vlastní tvořivosti, pochopit, jak funguje kreativní proces a naučit se ho správně vyživovat. A právě tomu se budeme věnovat v tomto měsíci.

A hned na začátku si dovolím jedno až heretické tvrzení:

Nebojte se kopírovat.

A neděste se toho. Pokud tvoříme, není naším úkolem vymýšlet něco nového. Ba naopak, to co děláme je, že vstřebáváme impulzy zvenčí, inspirujeme se jimi a pak se je pokoušíme uchopit svým vlastním způsobem. A ano, na začátcích pravděpodobně budeme hodně následovat vyšlapané cestičky našich tvůrčích vzorů. Ale jak se postupně budeme cítit ve své vlastní tvorbě sebevědoměji, dovolíme si z vyšlapané cesty ustupovat  a nacházet si vlastní.  Nebojte se „kopírovat“. Popravdě, i kdybychom se nakrásně pokoušely vytvořit dokonalou kopii, nikdy se nám nepovede. Vždycky v tom bude něco vlastního z nás.

Jakmile se zbavíme toho tlaku „vymýšlet něco nového“ a začneme prostě „vstřebávat“, přestaneme „usilovat“ o to, abychom tvořily – a dáváme volný prostor tomu, aby se to skutečně začlo dít.

Lekce 1:

Zbavte se perfekcionismu a žárlivosti

Velmi často nás od tvořivosti odrazuje náš zvnitřnělý perfekcionismus.

“ Místo, abychom volně tvořili a dovolili chybám, aby se posléze odhalily jako vhledy, často uvízneme na místě jako v bahně, jak se pokoušíme ony detaily správně zachytit.“ – Julia Cameron

Jako perfekcionistky nepouštíme dílo ven, dokud nejsme přesvědčeny o jeho dokonalosti. A tak jej stále dokola pilujeme, vylepšujeme, ladíme… až se nakonec docela vzdálí původnímu záměru. Není ani dokonalé – a přestane být i autentický. Cyklíme se v procesu, který se nikam nevyvíjí. Zkuste si položit otázku: Co byste dělaly, kdybyste to nemusely dělat dokonale? Pravděpodobně mnohem, mnohem víc, než si dovolíte dělat teď. Musíme se přestat srovnávat se svými vzory – a namísto toho je vnímat jako inspiraci, která nás může popostrčit k našemu vlastnímu sebevyjádření.

Čímž se dostáváme k dalšímu velkému tématu. Jsou lidé, kteří nás inspirují. A pak jsou jiní, kvůli kterým se v nás vaří krev. Lidé, kteří žijí podobné životy jako my, ale daří se jim mnohem, mnohem lépe. Užírá nás to, chceme to, závidíme, žárlíme. Jenomže ona ta žárlivost je mapa. Žárlivost ve skutečnosti maskuje strach z něčeho, co chceme dělat, ale nejsme dostatečně odvážné na to, abychom se do toho pustily. A tak se místo toho cítíme frustrované, že se ostatním dostává toho, co podle nás náleží právě nám. Pravda je ale taková, že jsme často natolik vystrašené, že se zdráháme na našeho vysněného cíle samy dosáhnout – byť je na dosah ruky.  Pojďme s tím zkusit pracovat, třeba nám naše žárlivost vyjeví cestu, po které se můžeme vydat.

Počmárej plátno

Na cestě k jakékoli tvorbě je potřeba zbavit se strachu z „bílého plátna“ – ať už v pravém nebo přeneseném slova smyslu. Co je onou nepopsanou deskou vaší tvorby? A jak můžete učinit první tahy? Začněte čmárat – bez jakékoli ambice. narušte to bílé plátno.

chyby neexistují

Naučte se vnímat své chyby jako příležitosti. K tvorbě – i tvořivému chybování – vás může inspirovat kterékoli video od Boba Rosse.

PŘEHLED ŽÁRLIVOSTI

Když žárlivost uštkne, vyžaduje protijed. Co je naším protijedem? Vyplňte Přehled žárlivosti ve svém Pracovním listu.
Lekce 2:

Sbírej a třiď!

Než se pustíme do samotného kreativního procesu, je potřeba naučit se správně shromažďovat  informace, které pro nás budou v procesu tvorby klíčové. 

Zen To Done je úžasná technika, která zásadně zjednodušuje celý světoznámý systém Get Things Done / Mít vše hotovo. Jak si vyčistit hlavu a uvolnit v ní prostor pro rozvoj tvořivosti a geniálních nápadů?

Další úkoly vám zase pomohou pravidelně a systematicky dočerpávat inspiraci.

jednoduchý systém na úkoly

Naučte se pravidelně „vysypávat“ svůj inbox z prvního měsíce a třídit úkoly podle oblasti (práce, osobní, domácnost, rodina,..) a priority (důležité, akutní, nespěchá,…). 

Zásobárna inspirací

Ať už tvoříte v kterékoli oblasti, důležité je sledovat své tvůrčí idoly a mapovat jejich techniky. Cokoli vás zaujme, ukládejte si to! Vytvořte si digitální (nebo papírovou) sběrnici na všechny tvůrčí počiny, které vás zaujaly a které vás inspirují. A zkoušejte je svým vlastním stylem napodobit – a posouvat.

obrazová autobiografie

Posbírejte noviny a časopisy a vystříhejte z nich všechny obrázky, které znázorňují vás nebo vaše zájmy a sny. Vytvořte koláž a pověste si ji na viditelné místo.
Lekce 3:

Objev svou tvůrčí výživu

Abychom své tvořivosti mohly dát dostatečnou sílu růst, potřebujeme ji také správné vyživovat a věnovat pozornost dávným potřebám našeho uměleckého dítka. A stejně jako vyživujeme svá těla zdravými surovinami, kreativitu je potřeba hýčkat autentickými prožitky. 

Archeologie

Zapátrejte ve svých vzpomínkách prostřednictvím Pracovního listu. Zjistíte, co jste v minulosti postrádaly a co můžete udělat, abyste své dávné křivdy napravily.

umělecká výživa

Dopřejte si čas jenom tak poslouchat svou oblíbenou hudbu, dívat se film nebo si číst knížku. Všímejte si, jak vás i jen pouhých dvacet minut dokáže osvěžit. Dopřávejte si tyto přestávky.

spirituální výživa

Navštivte nějaké místo, které vnímáte jako posvátné. Může to být kostel, knihovna nebo les. Vychutnejte si ticho a léčivou samotu.
Lekce 4:

Otevři se kreativnímu procesu

Logotvůrce Tomáš Vachuda se nechal slyšet, že kreativní blok neexistuje. A podělil se o svou techniku, díky které dokáže spouštět svůj kreativní proces prakticky na zavolanou.

Pokud vidíte kreativitu jako magické světlo, které je buďto zapnuté, či vypnuté, a zároveň nemáte kontrolu nad spínačem, pak ano — v takovém případě může být vypnutý stav považován za kreativní blok, protože proud nápadů skutečně ustal. Jen co ale pochopíte, jak kreativita funguje, uvědomíte si, že žádný spínač neexistuje. Doteď jste si mohli myslet, že kreativita kontroluje vás. Nyní uvidíte, že to vy máte plnou kontrolu nad svou kreativitou. – Tomáš Vachuda

1. Sběr nápadů

Proveďte důkladnou rešerši zdrojů. Posbírejte si všechny podklady, které ke své tvůrčí práci potřebujete. Zkrátka shromažděte všechno, co se vám k práci může hodit.

Studium

Jakmile máte podklady posbírané, přejděte do druhé fáze – ponořte se do jejich důkladného studia. Nenechte se rušit, neodbíhejte od toho, nepřecházejte k jiným fázím.

odstup

Nastudováno? Teď se úplně odpojte od problému. Relaxujte. Zapojte druhou hemisféru, dělejte něco docela jiného, než je vaše práce. Ponechte své podvědomí zpracovat nové informace.

aha moment

Jakmile dostatečně nasytíte své podvědomí a dáte mu prostor informace v klidu zpracovat, přichází onen kýžený AHA moment, kreativita „na zavolání“.
Lekce 5:

Laskavost

Objevily jsme kreativní proces – ale aby to mohlo správně fungovat, musíme pro něj neustále vytvářet bezpečné prostředí. Je potřeba podněcovat v našem vyživovaném uměleckém dítku důvěru. Láskyplně o něj pečovat a stimulovat jeho růst. Vytvořit v něm pocit bezpečí, že je v pořádku, aby tvořivě rostlo. Dovolte si se během práce rozmazlovat:

něco dobrého

Uvařte si své oblíbené jídlo. Sežeňte si kvalitní suroviny a věnujte pozornost celému procesu vaření – praktikujte mindfulness. Poděkujte svému jídlu a snězte ho s láskou a vděčností.

Něco voňavého

Čich má neuvěřitelnou sílu vyvolávat vzpomínky. Zkuste si zakódovat příjemné okamžiky prostřednictvím nějaké vůně. Snažte se udržovat ve svém domově vůni, která je vám milá – ať už pomocí svíčky nebo olejíčků.

Něco příjemného

Sežeňte si huňaté ponožky, pléd a užívejte si doma své „hygge“ chvilky. Začleňte do své každodennosti nějaké, byť jen krátké, ale mimořádně příjemné chvilky odpočinku.

Něco krásného

Oblečte se jen tak, bez zvláštního důvodu, do toho, co nejraději nosíte. I kdybyste měly zůstávat jenom doma nebo jít nakoupit. Ohromně tím povzbudíte svou mysl a dodáte svému času pocit důležitosti.

Léčivý proces

Stále myslete na to, že růst je nerovnoměrný proces. Po každých dvou krocích vpřed přijde jeden krok zpět. Týden tvořivosti vystřídá týden stagnace. Zapisujte si svá přání a vizualizujte je. Experimentujte s osamělostí, nejenom na uměleckých schůzkách. Ptejte se neustále samy sebe, jak se cítíte. Rozmazlujte se drobnostmi. Jako tvůrčí bytosti dokážeme mnohem víc za pomoci laskavého přemlouvání než pomocí tvrdé drezury.

Součástí vaše léčivého procesu jsou i tyto, už dobře známé praktiky:

Ranní stránky

I nadále pokračujte v plnění ranních stránek. Pomohou vám začít den produktivně a zbavit se podprahových obav, které mohou brzdit váš růst.

umělecké schůzky

Zase se podívejte se na svůj seznam imaginárních životů z minulého měsíce a během uměleckých schůzek si naplánujte, jak můžete zlomek těchto životů prožít. Každý týden si věnujte alespoň hodinku. Každý měsíc alespoň jedno celé odpoledne.

lunární a ženský cyklus

Stáhněte si z pracovního listu přehled měsíčních fází na další měsíc a naplánujte si podle nich do svého lunárního kalendáře důležité úkoly, schůzky, projekty i jiné aktivity. Zaneste do kalendáře také svůj hormonální cyklus.

 

imaginární životy

Pamatujete si na své imaginární životy? Nezměnily se během posledního měsíce? Vraťte se ke svému původnímu seznamu a aktualizujte jej.

Zdroje a další četba

Julia Cameron: Umělcova cesta (kapitola Sedmý týden)

Leo Babauta: Zen To Done

Steven Pressfield: Válka umění

Austin Kleon: Kraď jako umělec

Tomáš Vachuda: Kreativní proces