Kreativní masterclass pro holky

06
PENÍZE A ENERGIE

Peníze jako hmotný tok energie

Čím více se naučíme fungovat ve světě založeném na víře ve svou intuici, tím silnější bude náš kanál a tím více budeme mít peněz.” – Šakti Gawain

Žijeme ve zvláštním paradoxu. Pořád platí, že takovou tou ultimátní hodnotou našeho světa v našich zeměpisných šířkách je kapitál. Tam, kde se lidé dříve upínali k Bohu nebo božstvům, tam my dneska máme HDP, neomezený růst, vily a infinity pooly. Na druhou stranu si ale pořád neumíme říkat o peníze. Peníze jsou náš největší blok. Peníze určují naši hodnotu a vystavují naše sebevědomí nepříjemným konfrontacím. Chceme kariérně růst, ale jen stěží si dokážeme říct o zvýšení platu.  Nebo chceme žít nezávisle a na volné noze – ale podceňujeme hodnotu své práce. (Umím o tom dobře teoretizovat, ale i pro mě samotnou je to jeden z největších bloků.)

Zkrátka a dobře, peníze jsou na tom v dnešní společnosti podobně jako sex. Vidíme je všude, ale když na ně dojde, cítíme se tak nějak na rozpacích.

Naším úkolem v tomto měsíci bude s tímhle blokem pracovat. Zamyslet se, co pro nás peníze znamenají, jakým způsobem nás blokují a jakým nám umožňují růst a jak se na ně můžeme začít dívat trochu jinak – aby hrály v náš prospěch (a ne naopak).

A přečtěte si článek o tom, jak nás ovlivňuje náš money-mindset.

Lekce 1:

Meditace k hojnosti

Vztah k penězům si vytváříme už v dětství. .A přestože jsou jedním z hlavních pilířů naší kultury, stále o nich přemýšlíme jako o něčem „nečistém“, povrchním, banálním, nehodným intelektuální neřkuli spirituální debaty. O penězích nemluvíme u jídla v rodinném kruhu a mluvit o nich s cizími lidmi je považováno za absolutní faux-pas. Peníze jsou všude, ale z hovorů je programově vymazáváme.

Peníze jsou ale už prapůvodně nástroj rovnováhy. Vyvažují energii vložené práce za energii získaných prostředků. Historicky se osvědčilo k tomu využít směnný prostředek. Zlato. Kávu. Tabák. Nebo peníze. Ze své podstaty tak opravdu nejsou nic špatného. Jsou nástrojem, který vyrovnává tok energie.

Pokud předefinujeme svůj způsob uvažování o penězích – a přestaneme je vnímat jako nástroj hromadění zisku a namísto toho je nahlédneme právě jako jakýsi zhmotněný tok energie, pak se nám mnohem snáz podaří přijímat je ve svém životě a přivolávat je, protože se stanou odrazem naší vlastní sebehodnoty. Peníze nejsou nečisté. Jsou prostředkem k tomu, abychom mohli žít takový život, jaký chceme.

A jsou tady. Jsou k dispozici, když se o ně naučíme říkat. A může jich být neomezeně.  Zkuste teď chvilku přemýšlet o následujících třech citátech. Pak přejděte k úkolům.

Když se díváme na to, co Bůh stvořil, je nadmíru jasné, že Stvořitel sám nevěděl, kdy má přestat. Neexistuje jen jedna růžová květina, dokonce neexistuje jen padesát růžových květin, ale jsou jich stovky druhů. A co sněhové vločky, to je vrchol čiré tvůrčí radosti! Ani dvě nejsou stejné. “ – Julia Cameron, Umělcova cesta

Existují stovky miliard galaxií a v každé z nich jsou stovky miliard hvězd. S největší pravděpodobností existují miliardy planet, na kterých je možný život. Jabloně rodí hojnost jablek bez ohledu na to, jestli se všechno ovoce zkonzumuje, a když nastane hospodářská krize, nesvolají mítink, na kterém by oznámily rozhodnutí, že nyní hodlají rodit méně jablek.“ Nedostatek je výhradně záležitostí lidí a vypovídá o tom, že nežijeme v harmonii s přirozeným proudem hojnosti.“ – Anodea Judith, Tvořivá síla čaker

„Jsme součástí vesmíru, který zahrnuje a nevylučuje.  Ze zákona přitažlivosti není nic vyloučeno.  Váš život je zrcadlem myšlenek, které ve vaší mysli převládají.  Veškeré živé věci na této planetě fungují zákonem přitažlivosti. Jsme schopni záměrně myslet a svou myslí utvářet celý život.“ – Rhonda Byrne, Tajemství

čistěte

Vyčistěte si prostor kolem sebe. Zbavte se alespoň pěti věci nebo kousků oblečení, které už vám neslouží a nedělají radost. Uvolněte prostor něčemu novému. Čistý prostor přitahuje nové příležitosti. Vzpomeňte si na Metodu prázdné tabule z Prvního měsíce.

Co pro vás znamenají peníze?

Tok vašich peněz do značné míry ovlivňují vaše přesvědčení. Schválně, vyplňte Meditace o penězích ve svém Pracovním listě. Co jste se o sobě dozvěděly? Pokud své bloky dokážeme pojmenovat, dokážeme se jich i zbavit. Nejdřív si je ale musíme uvědomit.

Zasaďte svůj záměr

Napište si na papír sen, za kterým jdete a ke kterému vám třeba zatím chybí prostředky. Zmuchlejte ho do kuličky a zasaďte do hlíny na svém oblíbeném místě. Můžete k němu vysadit rostlinu. Tohle semínko je váš potenciál, který se teď může začít rozvíjet. Tenhle prostý rituál má ohromnou sílu.
Lekce 2:

Živte se hrou

Taky jste si kolikrát řekly: „Nojo, tohle bych tak chtěla dělat. Ale za to mi nikdo nezaplatí!“ To je možná další z bloků, které se nám podaří společně rozpustit. Máme v sobě zaryté představy, že práce musí být práce – taková ta tvrdá, vyčerpávající, kterou si musíme odkroutit, aby mohla začít zábava. Opak je ale pravdou. Práce může být hra. Můžete nabízet prakticky cokoli, protože existují lidé, kteří si to koupí. Setkávám se kolem sebe s množstvím profesí a odborných zaměření, nad kterými by naše babičky jen protočily oči. 

Jakto? Žijeme v historicky nejlepším období, opravdu máme neomezené možnosti, netrpíme nedostatky. Chceme žít. A tak se ke slovu dostávají i potřeby, na které by dříve nikdo nepomyslel. Existují poradci na zdravé firemní stravování, konzultantky barevné typologie oblečení, novodobé kněžky nebo odborníci oceňování japonských nožů. A někdo za to platí. A nemalé částky. „Kreativita není a nikdy nebyla rozumná.“

Pozorujte, co vám nenápadně přichází do života. Otevřete se nečekaným příležitostem. Jak postupně pracujete na sobě, možná si začínáte všímat stále častějších synchronicit. Možná vám něco začínají říkat. Možná vás někam posouvají. Možná právě směrem k vašemu Životnímu příběhu. Pozorujte to, co vám úplně přirozeně samo jde. V tom se skrývá váš potenciál.

Až když začneme dělat to, co dělat máme, začnou k nám přicházet peníze. Zkuste to po kouskách. Neradím vám, abyste okamžitě podaly výpověď v práci a začaly nabízet poradenství v metodách přirozené antikoncepce. Možná bude pro začátek stačit udělat si malý web, psát články, etablovat se jako odborník na dané téma a začít své služby nabízet. Ony budou přicházet. A jednoduché pravidlo: čím specifičtější vaše „hra“ bude, tím méně konkurence budete muset na svém trhu porazit. Nenechte se tedy odradit „podivností“ vaší vášně. Znovu připomínám, že vaše podivnost je vaše superschopnost. Přestaňte dělat řemeslo. Začnete dělat umění.

vařte, pečte

Pečení a vaření povzbuzuje tvořivost. Umění nemusí být nutně takové to vysoké, oceňované pouze kritiky. A akt vaření vám může pomoci „uvařit“ i něco v úplně jiném tvůrčím oboru.

Tančete

… a zapomeňte taneční kroky. Pusťte si hudbu a zpočátku se jenom kývejte do jejího rytmu. Jako řasa ve vodních proudech. Nalaďte se na svoje tělo a dovolte si na těch pár momentů opustit hlavu. O to víc prostoru dostane vaše tvořivost.

Lekce 3:

Přepych, který si můžete dovolit

„Umění se rodí v dostatku, ve víře v dostatečné zdroje, a tak je nesmírně důležité, abychom se hýčkali v pocitu hojnosti.“

Štědrost totiž plodí hojnost. Čím více smysluplně popustíte své kohoutky štědrosti, tím více hojnosti se k vám dostane. Funguje to tak na všech úrovních. Na makro úrovní můžeme sledovat chování trhu – když lidé žijí a utrácí, trh prosperuje a generuje nové peníze. Naproti tomu když lidé spoří, trh strádá a vadne – a peníze, které chybí v oběhu, chybí i v peněženkách. Není divu, že v souvislosti s koronakrizí často zaznívalo z úst různých odborníků: Nezapomínejte utrácet. Pomůžete tím ekonomice, pomůžete tím lidem i sami sobě.

Přepych, o kterém mluvím, ale neznamená dvouměsíční dovolenou na Tahiti, luxusní večeře na privátní plachetnici a ani to není žádné jiné zhýralé a nepřiměřené pouštění prostředků. Jsou to většinou spíš maličkosti, které ale na vašem tvůrčím sebevědomí a růstu odvedou nepoměrně velkou práci. Drobnosti, které třeba ani nemají žádné praktické odůvodnění, ale dodají vám ve vaší tvorbě pocit hojnosti. 

V důsledku toho, že o své kreativitě přemýšlíme spíše jako o svém koníčku než živobytí, pravděpodobně u nás do jisté míry převládá umělecká anorexie. Svou tvůrčí činnost dlouhodobě upozaďujeme a tak i jen maličkaté změny v nasycení našeho uměleckého dítka nám mohou připadat jako obrovský přepych a zdroj nepřiměřené hojnosti.

Můžou to být drobnosti, které vám pomohou začít o sobě uvažovat v duchu svého tvůrčího poslání. Možná se chcete stát spisovatelem a chybí vám k tomu tvídové sako, abyste se v té roli cítily opravdu autenticky. Chcete být malířkou, ale abyste se posunuly z místa, potřebujete konkrétní (a na váš vkus příliš luxusní) značku barev, které milujete. Nebo prostě chcete vdechnout víc kreativity své stávající práci – pak by možná stačila i úplná maličkost jako čerstvé barevné květiny ve váze nebo nástěnka z pěkného dřeva, na kterou si vytvoříte motivující koláž. Těch způsobů, jak si dopřát chuť hojnosti, je neomezeně – určitě teď přesně víte, co je onou maličkostí, po které vy tolik prahnete.

 Když se bavíme o této formě přepychu, mnohem spíš mluvíme o posunu ve vědomí než ve skutečném ekonomickém toku. Pocit přepychu probíhá na podvědomé úrovni a díky tomu může naopak podnítit tok skutečných finančních prostředků. Vyžaduje po nás jediné – trochu času a trochu prostoru. V rámci tohoto kurzu experimentujeme s časem prostřednictvím všech různých cvičení a uměleckých schůzek. Fyzický prostor mu musíte dát samy – koutek v pokoji, vyklizené podkroví, okenní římsa v pracovně. Věci a místa, která jsou vyhrazená „jen pro vás“ uspokojí vaše vnitřní umělecké dítko (děti mají rády věci, které jsou jenom jejich) a dopřejete si pocit, že se rozmazlujete.

 

dopřejte si přepych

Udělejte si radost. Ano, opravdu po vás chci, abyste si něco koupily. Přesně tak, jak jsme si řekly. Co je nějakým malým symbolem vaší tvůrčí budoucnosti, který se ale ostýcháte si dopřát? Udělejte to. Odměňte se – dopředu. 

Kamínky

Vyrazte do přírody (nebo do specializovaného obchodu) a najděte pět zajímavých kamínků, které vás něčím upoutají. Noste je teď s sebou – v kapse nebo v kabelce, pohrávejte si s nimi na důležitých schůzkách nebo při tvorbě. Jsou to malé poklady, malé symboly bohatství, které vám dají pocítit přirozenou hojnost.

Lístky a květy

Podobně jako s kamínky vyrazte do přírody na lov pěkných kvítků nebo lístků. Vylisujte je v deníku nebo je vložte do svých oblíbených knížek. Budou vám připomínat růst a rozkvět.
Lekce 4:

Přivoláváme peníze

Nebudem tady vymýšlet žádné čarování. V podstatě se pobavíme jenom o tom, co váš už jako malé učily vaše maminky. Když umyjete nádobí, dostanete pětikorunu. Když našetříte pár pětikorun, můžete si koupit čokoládu. Je to zase nějaká harmonie. Mezi tím naučit se přijímat peníze a mezi tím naučit se s nimi správně nakládat. Tohle jsou jen tipy, jak ten fígl s pětikorunami od maminky drobet rozšířit.

Počítáme peníze

Mějte své peníze pod kontrolou, aby ony neovládaly vás. Mně se osvědčila aplikace Spendee. Nebo zkuste postaru vyplňovat na papír, podívejte se do svého Pracovního listu. Zkuste vydržet celý jeden měsíc zaznamenávat každou svou platbu a na konci měsíce vyhodnoťte, kam vaše peníze odchází – a jestli náhodou někde není nějaká zbytečná černá díra. 

Najděte svůj vedlejší produkt

Vždycky, když něco děláte, zároveň s tím vzniká i něco dalšího. Něco, co se možná tváří i jako odpad, ale rozhodně to je vedlejší produkt – a někdo za něj může chtít zaplatit. Zpracovatelé dřeva prodávají hobliny. Autoři platformy Basecamp napsali na základě svých zkušeností knihu Restart. Můj kluk vydal knihu ze svých blogových článků. A tenhle kurz je zase můj vedlejší produkt. Co může být ten váš?

Léčivý proces

Myslete na to, že růst je nerovnoměrný proces. Po každých dvou krocích vpřed přijde jeden krok zpět. Týden tvořivosti vystřídá týden stagnace. Zapisujte si svá přání a vizualizujte je. Experimentujte s osamělostí, nejenom na uměleckých schůzkách. Ptejte se neustále samy sebe, jak se cítíte. Rozmazlujte se drobnostmi. Jako tvůrčí bytosti dokážeme mnohem víc za pomoci laskavého přemlouvání než pomocí tvrdé drezury.

Součástí vaše léčivého procesu jsou i tyto, už dobře známé praktiky:

Ranní stránky

I nadále pokračujte v plnění ranních stránek. Pomohou vám začít den produktivně a zbavit se podprahových obav, které mohou brzdit váš růst.

umělecké schůzky

Zase se podívejte se na svůj seznam imaginárních životů z minulého měsíce a během uměleckých schůzek si naplánujte, jak můžete zlomek těchto životů prožít. Každý týden si věnujte alespoň hodinku. Každý měsíc alespoň jedno celé odpoledne.

lunární kalendář

Stáhněte si z pracovního listu přehled měsíčních fází na další měsíc a naplánujte si podle nich do svého lunárního kalendáře důležité úkoly, schůzky, projekty i jiné aktivity. Zaneste do kalendáře také svůj hormonální cyklus.

 

imaginární životy

Pamatujete si na své imaginární životy? Nezměnily se během doby? Vraťte se ke svému původnímu seznamu a aktualizujte jej.

Zdroje a další četba

Julia Cameron: Umělcova cesta (kapitola Šestý týden)

Anodea Judith, Tvořivá síla čaker (kapitola První čakra)

Rhonda Byrne: Tajemství

Jason Fried: Restart – Průvodce podnikatelským minimalismem

 Katalog-rebelky.cz: Když chcete víc peněz z podnikání a ono to nějak nejde