Kreativní masterclass pro holky

02
VYTYČENÍ CESTY

Nastavte si cíle

… a běžte za nimi

“Kráčej s důvěrou směrem svých snů. Žij život, který sis vymyslel. Jak si zjednodušíš život, i zákony vesmíru budou jednodušší.” – Henry David Thoreau

Zatímco v průběhu uplynulého měsíce jsme si vytvářely bezpečný prostor, ve kterém se začnou dít změny, v tomto měsíci se zaměříme na to, jak se odrazit z místa a vykročit svým cílům naproti. Následující texty a úkoly vám pomohou vytyčit si první kroky a vydat se na cestu.

Lekce 1:

Vaše podivnost je vaše superschopnost

Máte občas pocit, že jste jako podélně zaparkované auto na parkovišti, kde ostatní auta stojí vedle sebe?

Mám pro vás dobrou zprávu. Nejste v tom samy. A co víc: Je to dobře! Nenechte se svázat konformitou, kterou můžete vidět u ostatních. Akorát tím zpomalujete svůj růst. Jestli si na sobě všímáte něčeho podivného, podporujte to. Nebojte se být jiné, všímejte si toho, v čem se lišíte od ostatních – a udělejte z toho svoji superschopnost.

Jakmile začnete pracovat na své kreativitě, tohle vaše podivínství bude posilovat, myslete na to, že to je přirozená součást procesu. Na co byste si naopak měly dát pozor, jsou pochyby, které se začnou vynořovat současně s projevy vašeho podivínství. 

 

Lekce 2:

Zažeňte bubáky

Jak začínáme posilovat své tvůrčí sebevědomí, musíme si dát velký pozor na vnitřní i vnější bubáky, kteří se nad námi budou snažit převzít kontrolu.

Zhoubní kamarádi

Zhoubní kamarádi jsou lidé kolem vás, jejichž kreativita je stále zablokovaná. Budou vás od vaší cesty odrazovat. Je to podobné, jako když vás kamarádi z hospody tahají na pivo, když abstinujete. Dejte si na ně pozor a nenechte se zvyklat.

poděsové

Poděsové jsou naši charismatičtí a okouzlující společníci. Poděsové milují dramata, snaží se uzurpovat si celý váš život, porušují dohody a očekávají zvláštní zacházení. Jestli se kolem vás někdo takový vyskytuje, je nesmírně důležité si to uvědomit – a přestat tančit podle jejich kroků.

vlastní skepse

S posilováním vaší kreativity budou posilovat i některé pochyby o nás samých. Nenechte se tím odradit, jsou to příznaky tvůrčího uzdravování. Snažte se každou pochybu transformovat v pozitivní prohlášení. Nedovolte, aby se proměnily v sebesabotáž.

Sebepoznání

Přichází na řadu další terapeutické aktivity a cvičení na posílení vašeho tvůrčího sebeuvědomění. Dávkujte vydatně, opakujte dle potřeby. 🙂

Meditace

dům bezpečí

Představte si svou mysl jako domek, ve kterém se nachází všechny vaše představy o životě. Dveře domku jsou pootevřené a za nimi se nachází světlo celého světa, plné nových myšlenek, kterých se zatím bojíme. Praktikujte postupné otevírání dveří ve své mysli.

Mindfulness

Pozorování

Tvůrčí blok se často projevuje fantazírováním o tom, co bychom mohly a co kdyby.  Tvůrčí život je zapotřebí zasvětit naopak blokům pozornosti. Praktikujte mindfulness, všímejte si maličkostí kolem sebe, nechte se inspirovat. Stůjte v proudu života a bedlivě ho pozorujte.

Pozorování

ŽIVOTNÍ KOLÁČ

Stáhněte si pracovní list s životním koláčem. Do každého dílku zakreslete bod podle stupně, do jakého jste u sebe s danou oblastí spokojeny. Spojte tyto body – to vám ukáže, kde jste nevyvážené. Snažte se v tomto měsíci věnovat těm oblastem, které jsou nejvíc ochuzené.

Reflexe

černá díra

Napište seznam 20 věcí, které rády děláte a doplňte k nim časový údaj, kdy jste se jim věnovaly naposledy. Vyberte z nich dvě, od kterých uplynula už dlouhá doba, a kterým se budete tento měsíc věnovat. Najděte si pro tyto činnosti časová okénka, která budou patřit jenom vám.

 

Vytyčení cesty

Následující úkoly vám pomohou správně si formulovat své cíle a podniknout první kroky na cestě k jejich dosažení.

10 CÍLŮ

Napište si seznam 10 cílů, kterých chcete v tomto roce dosáhnout – opět je zapisujte, jakoby už byly realitou (přítomný čas, první osoba). Zaznamenejte k nim dílčí podúkoly a termíny. Vyberte z nich jeden, na který se zaměříte tento měsíc.

Mapa bezpečí

Nakreslete kruh a do jeho středu napište všechny své zásady, které potřebujete chránit a jména lidí, kteří vás podporují. Vně kruhu napište jména těch, před kterými se naopak potřebujete chránit. Mějte tuhle mapku na očích.

KOMPAS

Sepište si, co je pro vás ve vaší práci důležité a jaké hodnoty jsou pro vás důležité v životě. V čem se tyto perspektivy shodují? Pokud tyto perspektivy sladíte, začnete vědomě žít život v souladu.

10 ZMĚN

Napište si seznam 10 věcí, které byste chtěly ve svém životě změnit. Mohou to být úplně drobnosti i zásadní životní úkoly. Vyberte si jednu z nich a učiňte z ní prioritu pro nadcházející měsíc.

Evergreen

Tyto úkoly už dobře znáte. Budou vás provázet po celou dobu kurzu, protože se nejvíc podílí na odblokování vaší kreativity a vyživování vašeho uměleckého dítka.

Ranní stránky

I nadále pokračujte v plnění ranních stránek. Pomohou vám začít den produktivně a zbavit se podprahových obav, které mohou brzdit váš růst.

umělecké schůzky

Zase se podívejte se na svůj seznam imaginárních životů z minulého měsíce a během uměleckých schůzek si naplánujte, jak můžete zlomek těchto životů prožít. Každý týden si věnujte alespoň hodinku. Každý měsíc alespoň jedno celé odpoledne.

lunární kalendář

Stáhněte si přehled měsíčních fází na další měsíc a naplánujte si podle nich do svého lunárního kalendáře důležité úkoly, schůzky, projekty i jiné aktivity.

 

Zdroje a další četba

Julia Cameron: Umělcova cesta (kapitola Druhý týden)

B. Burnett & D. Evans: Designérem vlastního života