Kreativní masterclass pro holky

12
Odevzdání se procesu

Oddat se procesu

„Dobrodružství začínají, až když se dostanete do lesa. To je první krok v aktu víry.“

– Mickey Hart

V minulém měsíci jsme se vydaly na cestu objevování vlastní spirituality. Teď bude naším úkolem se jí vrhnout do náruče. Totálně se odevzdat procesu. A mít víru, že všechno, co se děje, děje se v náš prospěch.

Víra vyžaduje, abychom upustily od dohledu. Měly bychom důvěřovat své intuici, být samy k sobě i ke svým blízkým štědré a hlavně – žít podle svého příběhu. Julia Cameronová říká: „Vesmírná síla vždy podpoří pozitivní čin. Naše nejupřímnější sny jsou vždy Boží vůle směrovaná k nám.“ A slovy religionisty mystika Josepha Campbella můžeme ještě doplnit: „jděte za svým štěstím a budou se vám otevírat dveřě i tam, kde předtím žádné nebyly.“

Jakmile jsme upřímné samy k sobě a skutečně následujeme své sny, pak se dávají do pohybu síly, které nás dalece přesahují.

Lekce 1:

Ztratit dohled

Zkuste si teď na moment představit svoji kreativitu jako své vnitřní dítě. Opravdové miminko, které se teprve vyvíjí v bříšku a čeká až dozraje k tomu, aby přišlo na tenhle svět. Kreativita – stejně jako každá lidská bytost – přichází na svět z temnoty. Ne nadarmo symbolizuje heuréka momenty rozsvícená žárovka. Jsou to ty okamžiky, kdy nám temnotu prosvítilo světlo. A tenhle proces rodící se kreativity nemůžeme uspěchat. Každé dítko má svůj čas. Potřebuje výživu a trpělivost.

A ztrátu kontroly nad situací. Vyžaduje od nás se naprosto oddat víře v to, že tenhle proces jde svým vlastním tempem.

Co tedy můžeme udělat? Hrát si. Umělelcky se vyživovat. A dávat kreativitě prostor přijít. Nevztekat se na sebe, když dlouho sedíme nad prázdným papírem. Julia Cameronová připodobňuje přicházející nápady ke kynutí chleba. Jakmile do nich budete šťouchat, nevykynou. Připomeňte si fáze kreativního procesu ze sedmého měsíce. Klíčová je pro nás nyní fáze odstupu.

„Příliš často se pokoušíme myšlenky popostrkovat, popotahovat, načrtávat a ovládat, místo abychom je nechaly organicky růst. Tvůrčí proces je proces vzdávání se, nikoli ovládání.“ 

Přátelé a (ne)přátelé

Připomeňte si, kdo jsou přátelé, kteří vás podporují – a kdo jsou ti, kteří vás od vaší cesty spíš odrazují. Zapište si je do svého sešitu nebo pracovního listu. Dávejte si pozor, s kým trávíte čas.

Mé emoce

Sepište si veškeré pocity hněvu, odporu a strachu z toho, co bude v dalším kreativním procesu následovat. Pojmenujte své obavy. A pracujte s nimi formou terapie zapisováním.

Omezující přesvědčení

Zmapujte všechny své současné oblasti otálení, váhání, pochyb a odkládání. Zamyslete se nad tím, co tím skutečně získáváte. Vraťte se zpátky k 9. měsíci a s těmito limity pracujte.
Lekce 2:

Důvěřujte síle přitažlivosti

Na co soustředíte pozornost, to roste. Uplynulých 12 měsíců jsme společně šly cestou rozpouštění bloků a omezujících přesvědčení směrem k naplnění svých snů. Co se vám povedlo? Za co jste vděčné? Co se vám ještě povést může? Jaké nejsmělejší sny o své budoucnosti si dovedete představit?

Určitě je vám známý koncept zákonu přitažlivosti, který zpolularizoval film Tajemství. Závěry z dokumentu, který mapuje různě v historii se opakující odkazy, jsou, že vědomou kontrolou svých myšlenek si můžete utvářet takový život, jaký samy chcete. Tím, že něčemu vědomě věnujete svou pozornost, možná opravdu přispíváte k tomu, že si to do života přitáhnete.

Experimentujte s tím. Ať už tomu věříte, nebo ne. Dejte tomu šanci. Vděčně přijímejte to, co už se vám děje, a vědomě si představujte to, co byste si přály, jako by se to už stalo

Pracujte rukama

Pusťte se do práce rukama. Zadělejte na těsto (své kreativity), nechte vyklíčit semínko (svých nápadů), spravte, co je rozbité (třeba svou sebedůvěru). Manuální práce aktivizuje mentální procesy, kterými právě procházíme.

Vision board

Vytvořte si znovu vision board pro nadcházejících 12 měsíců vaší samostatné práce. Jaké sny si chcete splnit? Čeho chcete dosáhnout?

Boží džbán

Pořiďte si džbán, který bude symbolizovat vaše duchovní vedení. Umístěte ho na svůj oltář. Všechny sny, plány i obavy, na které jste krátké, a které chcete předat svému vedení, umisťujte do tohoto džbánu. A důvěřujte tomu, že je o ně postaráno.

Osobní závazek

Teď už to bude jen na vás. Myslete na to, jakou cestu jste za poslední rok ušly. A následujte ji dál směrem svých snů.

Ranní stránky

Slibuji si, že i nadále budu psát své ranní stránky. Uvědomuji si, že jsou tím nejupřímnějším nástrojem, jak necenzurovaně formulovat své pocity a posouvat se kupředu.

umělecké schůzky

I nadále se budu věnovat uměleckým schůzkám, které rozvíjejí mé sny z imaginárních životů. Každý týden si naplánuji alespoň hodinku. Každý měsíc alespoň jedno celé odpoledne.

Podepište svůj závazek

Stáhněte si z pracovního listu svůj závěrečný osobní závazek. Vyplňte ho. A podepište. Pečujte o sebe v dalších měsících v duchu svých vytyčených cílů. A vracejte se k jednotlivým technikám.

 

Zdroje a další četba

Julia Cameron: Umělcova cesta (kapitola Dvanáctý týden)

Rhonda Byrne: Tajemství